Bangsa Jawa Radio

Live radio

1 december 1986

Drie jaar na de oprichting van Vereniging Bangsa Jawa, werd Radio Bangsa Jawa gelanceerd. Hoe is dit tot stand gekomen? Salto, de zendgemachtigde, had op een gegeven moment de doelstelling om hun programmering een afspiegeling te laten zijn van de Amsterdamse bevolking. Omdat Bangsa Jawa een formele organisatie was, heeft deze geparticipeerd in het programmeringconcept van Salto, en met resultaat“RadioBangsaJawa”.
Het ontstaan van de Radio was een particuliere initiatief tussen Bangsa Jawa en Salto. De gemeente Amsterdam stond hier buiten, omdat verkregen subsidie niet bedoeld was voor de Radio. De vereniging ondervond bij de aanvraag voor uitzenduren van Salto geen noemenswaardige belemmeringen.
Als voorbereiding had Radio Bangsa Jawa de mogelijkheid om proefuitzendingen te draaien. Formeel heeft de 1e radio uitzending plaatsgevonden op 1 december 1986. De heren Suwarto Moestadja en Vincent Karijowidjojo waren de eerste betrokkenen, dan wel de eerste omroepers. Het was niet eenvoudig om omroepers te werven voor de uitzendingen. Dat was omdat er bijna of geen ervaring aanwezig was met het fenomeen “omroepen”. Voornamelijk werden de uitzendingen in het Nederlands en vervolgens in het Javaans en Bahasa Indonesia gepresenteerd.

De primaire doelstelling was het vertalen van de activiteiten van de welzijnsvereniging naar het grote publiek . De voornaamste doelgroep waren toen de Surinaamse Javanen in Amsterdam en omstreken. Ook kwam het wel eens voor dat er uitzendingen door Salto werden tegen gehouden vanwege financiële tekorten. Aangezien de subsidie, die de vereniging kreeg, niet voor de radio gebruikt mocht worden, organiseerde de vereniging commerciële activiteiten om de Radio te bekostigen.
Incidenteel werd er gesponsord.
De 1e locatie waar radio werd gemaakt was op de vestiging aan de Wilhelmina Gasthuisplein 23. Ondanks de kleine ruimte op de WG Plein kon de Vereniging een aantal activiteiten ontplooien die wel erg rumoerig konden worden bij de gezamenlijke activiteiten

In de loop der jaren heeft Radio Bangsa Jawa zich geprofessionaliseerd. De radio heeft niet alleen uitbreiding van uitzenduren gekregen via Salto, maar wordt er tegenwoordig ook via de webradio gepresenteerd. Hierdoor heeft de radio vrienden “all over the world” gekregen. Dankzij internet is de doelgroep van de radio dus wereldwijd groter geworden. Niet alleen de Amsterdammers, maar overal in de wereld kunnen luisteraars genieten van de huidige generatie DJ’s. Er is meer sprake van interactieve radio, waarbij de luisteraars hun enthousiasme en hun liefde voor Radio Bangsa Jawa en de presentatoren via de telefoon en de computer kunnen uiten. Daarnaast heeft de radio een aantal trouwe vaste sponsors, die volledig achter de radio staan.

In de 30 jaar hebben er zich vele presentatoren aan- en afgemeld. Zij hebben met veel plezier en enthousiasme hun radiotalent geprofileerd. Sommige huidige DJ’s zijn reeds jaren verbonden aan Radio Bangsa Jawa en fungeren als mentor voor de jongere generatie DJ’s. Ook de doelstelling van de radio is uiteraard in de loop der jaren gewijzigd. Te meer, omdat de radio aan het verzelfstandigen is, ook met een eigen financiële aanpak.

Radio Bangsa Jawa staat ondanks de doorstane dieptepunten nog steeds recht overeind. Mede dankzij een kleine kern die het geloof in de radio heeft en bleef behouden en die het hebben kunnen vormen tot wat het geworden is vandaag!

Door voornamelijk Javaanse muziek te draaien, proberen wij het gemis en de afstand met families in andere landen te verkleinen. Onze programma’s worden zowel in het Javaans als in het Nederlands verzorgd. Kortom er is voor ieder wat wils. Er komen verschillende muziek genres aan de orde, van gamelan tot krocong en van pop jawa tot rock. In 2002 heeft Radio Bangsa Jawa de Award voor het beste Javaanse programma op de Nederlandse Radio gewonnen.

Dagelijks24/7  te beluisteren via www.bangsajawa.com  en via onze gratis app.