Monthly Archives

februari 2019

Cursus Omong Jowo

By | Activiteit | One Comment

Vijf jaar geleden was het de laatste keer dat door Welzijnsvereniging Bangsa Jawa ing Amsterdam de cursus ‘Omong Jowo’ werd verzorgd. Destijds gaven 12 personen zich op en vol enthousiasme ging men de cursus in om twee maanden later met goed gevolg deze af te ronden.

Vanwege herhaalde verzoeken de afgelopen periode en de behoefte om in eigen moedertaal te kunnen communiceren met elkaar en met ouderen heeft de Welzijnsvereniging gemeend om weer te starten met een nieuwe cursus en wel op 17 februari jl. De animo was groot en het aantal aanmeldingen was ten opzichte van het jaar 2014 zelfs verdubbeld.

De eerste introductiedag werd gestart met een kennismakingsronde en informatie over de lesstof welke voor een ieder makkelijk en toegankelijk. Deze omvat spelling, luister-, lees- en spreekvaardigheid zowel bij het informele taalgebruik ‘Ngoko’ en formele taalgebruik ‘Krama’. Tien zondagen zijn er voor uit getrokken voor het doen behalen van het uiteindelijke doel van alle cursisten, namelijk ‘Omong Jowo’.

Uiteraard wenst Bangsa Jawa aan allen veel succes maar hoopt bovenal dat na afloop er met veel plezier zal worden terug gekeken op deze cursus.

Ruth Kaiman

Amsterdam, 18 februari 2019

Heb je een vraag?