Bangsa Jawa viert 40 jarig jubileum

By augustus 29, 2023Activiteit

Op 30 augustus 2023 is het precies 40 jaar geleden, dat Bangsa Jawa officieel als welzijnsvereniging is opgericht. Een mijlpaal, die niet ongemerkt voorbij mag gaan.

Om dit bijzondere jubileum te vieren is er op zaterdag 2 september een middag/avond feest in het CEC-gebouw in Amsterdam zuidoost.

Dubbelfeest

Niet alleen wordt er stilgestaan bij het jublieumjaar van Bangsa Jawa maar ook wordt 133 jaar Javaanse Immigratie herdacht. De Javaanse stem zal op deze dag luid klinken.

Het belooft een mooi feest te worden, met een hapje en drankje, sprekers en een mooi cultureel programma. Het bestuur van de vereniging nodigt u hierbij uit. U bent van harte welkom!

Missie

Na de komst van Javanen van Suriname naar Nederland tussen 1974 -1980, groeide de behoefte om elkaar te ontmoeten om het isolement te doorbreken. Ook was er veel vraag naar meer informatie, soms in de eigen taal, over het nieuwe moederland.

Daarom werd er naast het organiseren van culturele en informatieve bijeenkomsten ook snel gestart met het maken van radio. In de radioprogramma’s, was er veel aandacht voor muziek, cultuuroverdracht, informatie en taal. Dat zorgde gaandeweg niet alleen voor meer waardering voor de cultuuruitingen, maar lukte het hierdoor ook het Javaans cultureel erfgoed levend te houden.

De uitdaging is nu, jongeren te blijven interesseren zich te verdiepen in de Javaanse cultuur en taal, zodat het ook in de toekomst bewaard blijft. De Javaanse talen, Ngoko en Krama bijvoorbeeld, worden nauwelijks meer gesproken en geschreven. Daar is op ingespeeld en worden sinds kort taalcursussen voor georganiseerd en gegeven.

 Bestuurswensen

De vereniging draait op vrijwilligers. Een vast team van vrijwilligers zorgt voor de wekelijkse dagbesteding voor senioren en voor de dagelijkse radio-uitzendingen. Naast maaltijden, activiteiten en andere gezelligheid, geven we informatie en bieden hulp op alle mogelijk gebied.

Na corona bleek die behoefte om weer bij elkaar te komen groter.

Dat kwam ongelukkig uit, omdat in die periode Bangsa Jawa haar vaste plek kwijtraakte, in verband met herbestemming van die locatie.

Gelukkig bood De Drecht ons 1 keer in de week, voor een paar uur, ruimte aan. We zijn daar natuurlijk blij mee, maar het is wel behelpen, zegt Carla Soemanta, voorzitter sinds 2006. We passen daar net in. We hebben een lange wachtlijst.  Dus als je vraagt wat er nog te wensen is na 40 jaar, dan zeg ik: een eigen ruimte, waar ouderen vaker terecht kunnen dan 1 keer in de week en  we meer activiteiten  kunnen organiseren.

Het zijn niet alleen Surinaams Javaanse ouderen die bij ons komen, dat is een misverstand, we vangen breed op en met alle liefde en plezier. Weet je, de blijdschap, een simpele glimlach van de ouderen, daar doen we het voor. Het geeft zoveel kracht en energie.

Een eigen ruimte zou inderdaad  fijn zijn, zegt ook Donita Singodikromo, penningmeester van Bangsa Jawa. We zijn in die 40 jaar, zeven keer verhuisd. Omdat we zo’n hecht team zijn en weten dat de senioren op onze rekenen, hebben we doorgezet.

Het was niet makkelijk, vooral toen dit bestuur zo’n kleine 20 jaar geleden, de vereniging overnam. We stonden vreselijk in het rood. Toen hebben we vaak gedacht, wat bezielt ons om het over te nemen. Maar het is ons gelukt, om orde op zaken te stellen. Daar zijn we ongelooflijk trots op, ook op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt.

De dagbesteding voor ouderen loopt beter dan we gehoopt hadden. De dagelijks radio-uitzendingen worden in Nederland, maar ook wereldwijd goed beluisterd. Ja, er is alle reden voor feest!

Meer weten over Bangsa Jawa: www.bangsajawa.nl

Radio-uitzendingen 24 uur per dag te beluisteren.

Met live uitzendingen op: ma – vr: 17:00 – 20:00

za: 16:00 -19:00 en zo : 14:00 – 19:00

J. Dikmoet

Leave a Reply

Heb je een vraag?